Akce 29. dubna 2021

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 54 - veřejnosti nepřístupná s výjim. přizvaných hostů (29. dubna 2021) 
ORGV - Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
č. 7 (29. dubna 2021) 
Stálá komise pro hybridní hrozby
č. 8 - neveřejná (29. dubna 2021) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)