Akce 30. března 2021

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Petiční výbor
č. 39 - účast veřejnosti je možná distanční formou (30. března 2021) 
VVVKM - Podvýbor pro náhradní výchovnou péči
č. 7 - videokonference (30. března 2021) 
UPV - Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku
č. 15 (30. března 2021) 
Dočasná komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID
č. 5 - veřejnosti nepřístupná s výjim. přizvaných hostů (30. března 2021) 

Semináře

Výbor pro životní prostředí
Kulatý stůl k novele zákona o myslivosti - formou videokonference (30. března 2021) 

Záznamy videoarchivu

Jednání výboru

Petiční výbor - 39. schůze (30. 3. 2021, 14:01 - 17:24)
Dočasné komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID - 5. schůze (30. 3. 2021, 16:05 - 17:39)

Tisková konference

TK předsedy Dočasné komise PS pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVID Zbyňka Stanjury (30. 3. 2021, 17:49 - 17:57)ISP (příhlásit)