Akce 18. března 2021

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro sociální politiku
č. 71 - účast veřejnosti je možná distanční formou (18. března 2021) 
ZEV - Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
č. 10 (18. března 2021) ISP (příhlásit)