Akce 17. února 2021

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 51 - veřejnosti nepřístupná (17. února 2021) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 65 - veřejnosti nepřístupná (17. února 2021) 
Hospodářský výbor
č. 53 - přístupná pouze přizvané veřejnosti; upravená (17. února 2021) 
Ústavně právní výbor
č. 81 - veřejnosti nepřístupná (17. února 2021) 
Výbor pro sociální politiku
č. 69 - účast veřejnosti je možná distanční formou (17. února 2021) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 48 - veřejnosti nepřístupná; videopřenos (17. února 2021) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 81 - účast veřejnosti prez. formou, možná registrace (17. února 2021) 
Výbor pro životní prostředí
č. 34 - účast veřejnosti distanční formou (17. února 2021) 
Zemědělský výbor
č. 42 (17. února 2021) 
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace
č. 13 (17. února 2021) 
VSR - Podvýbor pro cestovní ruch
č. 12 (17. února 2021) 
Stálá komise pro hybridní hrozby
č. 6 (17. února 2021) 

Semináře

Výbor pro zdravotnictví
Kulatý stůl k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 992) (17. února 2021) 

Záznamy videoarchivu

Jednání výboru

Rozpočtový výbor - 51.schůze (17. 2. 2021, 9:00 - 13:17)
Setkání se zástupci Sdružení pro média a demokracii, zs a Rekonstrukcí státu s vedením volebního výboru. (17. 2. 2021, 9:00 - 11:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - 48. schůze (17. 2. 2021, 9:00 - 14:27)
Hospodářský výbor -53. schůze (17. 2. 2021, 9:30 - 13:53)ISP (příhlásit)