Akce 10. února 2021

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 79 (10. února 2021) 
Kontrolní výbor
č. 39 - veřejnosti nepřístupná (10. února 2021) 
Ústavně právní výbor
č. 80 - veřejnosti nepřístupná (10. února 2021) 
Výbor pro obranu
č. 42 - veřejnosti nepřístupná (10. února 2021) 
Výbor pro sociální politiku
č. 70 - účast veřejnosti je možná distanční formou (10. února 2021) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 13 - zrušená (9. až 11. února 2021) 
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 17 (10. února 2021) 
VSR - Podvýbor pro regiony v transformaci
č. 1 (10. února 2021) 

Schůze Poslanecké sněmovny

79. schůze (19. ledna až 12. února 2021) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
82. schůze (od 10. února) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné pozměňovací návrhy (přerušeno)

Záznamy videoarchivu

Jednání PS

79. schůze Poslanecké sněmovny (19. 1. - 12. 2. 2021)
Dopolední jednání (10. 2. 2021, 9:00 - 19:09)
82. schůze Poslanecké Sněmovny (10. 2. 2021, 17:00 - 19:10)

Jednání výboru

Výbor pro obranu - 42. schůze (10. 2. 2021, 7:00 - 8:32)ISP (příhlásit)