Akce 3. prosince 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 15 - neveřejná (3. prosince 2020) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
č. 10 (3. prosince 2020) 
VEZ - Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
č. 10 (3. prosince 2020) 
Stálá komise pro hybridní hrozby
č. 3 - neveřejná (3. prosince 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)