Akce 1. prosince 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Hospodářský výbor
č. 50 - přístupná pouze přizvané veřejnosti (1. prosince 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)