Akce 12. listopadu 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
č. 14 (12. listopadu 2020) 
VVVKM - Podvýbor pro sport
č. 15 (12. listopadu 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

62. schůze (20. října až 13. listopadu 2020) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)