Akce 10. listopadu 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Ústavně právní výbor
č. 72 - veřejnosti nepřístupná (10. listopadu 2020) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 45 - veřejnosti nepřístupná (10. listopadu 2020) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 44 - veřejnosti nepřístupná (10. listopadu 2020) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 75 - pouze poslancům, zástupcům MZ ČR a dalším pozvaným (10. listopadu 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

62. schůze (20. října až 13. listopadu 2020) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)