Akce 5. listopadu 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 13 (5. listopadu 2020) 
UPV - Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku
č. 14 - neveřejné (5. listopadu 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)