Akce 4. listopadu 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 46 - veřejnosti nepřístupná, 2. část (4. listopadu 2020) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 59 - neveřejné (4. listopadu 2020) 
Hospodářský výbor
č. 48 - přístupná pouze přizvané veřejnosti (4. listopadu 2020) 
Ústavně právní výbor
č. 71 - veřejnosti nepřístupná (4. listopadu 2020) 
Výbor pro obranu
č. 39 - neveřejná, pouze pro přizvané hosty (4. listopadu 2020) 
Výbor pro sociální politiku
č. 59 - veřejnosti nepřístupná, změna termínu (4. listopadu 2020) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 74 - veřejnosti nepřístupná (4. listopadu 2020) 
Výbor pro životní prostředí
č. 31 - neveřejná, pouze pro přizvané hosty (4. listopadu 2020) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 29 (4. listopadu 2020) 
UPV - Finanční podvýbor
č. 7 (4. listopadu 2020) ISP (příhlásit)