Akce 3. listopadu 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Petiční výbor
č. 34 - pouze pro poslance a zástupce přísl. resortu (3. listopadu 2020) 
Volební výbor
č. 24 - neveřejné s výjim. předkladatelů a přizvaných osob (3. listopadu 2020) 
Stálá komise pro Ústavu České republiky
č. 23 - videokonference (3. listopadu 2020) 
VZP - Podvýbor pro udržitelný rozvoj
č. 3 (3. listopadu 2020) ISP (příhlásit)