Akce 22. října 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Hospodářský výbor
č. 47 - pouze přizvaným hostům (22. října 2020) 
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 15 (22. října 2020) 
VEZ - Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
č. 9 (22. října 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

62. schůze (20. října až 13. listopadu 2020) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)