Akce 7. října 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Hospodářský výbor
č. 45 - veřejnosti nepřístupná (7. října 2020) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 42 - zrušena (7. října 2020) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 42, informace o zrušení (7. října 2020) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 72 - veřejnosti nepřístupná (7. října 2020) 
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 17 - neveřejná, pouze pro přizvané hosty (7. října 2020) 
VO - Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
č. 10 (7. října 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

61. schůze (7. října 2020) - pořad schůze, stenoprotokoly

Semináře

Výbor pro životní prostředí
Jak si nesešlapat národní parky v době zvýšeného turismu? (7. října 2020) ISP (příhlásit)