Akce 6. října 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 45 - veřejnosti nepřístupná (6. října 2020) 
Volební výbor
č. 23 - neveřejné s výjim. předkladatelů a přizvaných osob (6. října 2020) 
Výbor pro bezpečnost
č. 42 - zrušena (6. října 2020) 
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 15 (6. října 2020) 
HV - Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
č. 9 (6. října 2020) ISP (příhlásit)