Akce 1. října 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro hybridní hrozby
č. 2 - neveřejná (1. října 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

58. schůze (15. září až 1. října 2020) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)