Akce 16. září 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 66 (16. září 2020) 
Kontrolní výbor
č. 34 (16. září 2020) 
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 14 - se zrušuje (16. září 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

58. schůze (15. září až 1. října 2020) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)