Akce 10. září 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 33 (10. září 2020) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 55 (8. až 10. září  2020) 
Ústavně právní výbor
č. 67 (9. a 10. září 2020) 
Výbor pro bezpečnost
č. 40 (10. září 2020) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 42 (10. září 2020) 
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 17 - zasedání je zrušeno (10. září 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

59. schůze (10. září 2020) - návrh pořadu schůze, stenoprotokoly pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena
ISP (příhlásit)