Akce 19. srpna 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 32 (19. srpna 2020) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 40 (19. srpna 2020) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 69 (19. srpna 2020) 
VVVKM - Podvýbor pro sport
č. 14 (19. srpna 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

57. schůze (19. srpna 2020) - pořad schůze, stenoprotokoly
ISP (příhlásit)