Akce 25. června 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 63 (25. června 2020) 
Výbor pro bezpečnost
č. 39 - neveřejná (25. června 2020) 
Výbor pro sociální politiku
č. 54 - neveřejná (25. června 2020) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 41 - veřejnosti nepřístupná (25. června 2020) 
Výbor pro životní prostředí
č. 29 - neveřejná (24. a 25. června 2020) 
Zahraniční výbor
č. 46 - veřejnosti nepřístupná (25. června 2020) 
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 16 (25. června 2020) 
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 10 (25. června 2020) 
VB - Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky
č. 5 (25. června 2020) 
VB - Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky
č. 5 - upravená pozvánka (25. června 2020) ISP (příhlásit)