Akce 17. června 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 28 (17. června 2020) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 12 (16. až 18. června 2020) 
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 13 - neveřejná (17. června 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

49. schůze (26. května až 19. června 2020) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)