Akce 16. června 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Volební komise
č. 25 (16. června 2020) 
Mandátový a imunitní výbor
č. 31 (16. června 2020) 
Rozpočtový výbor
č. 40, 2. část (16. června 2020) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 12 (16. až 18. června 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

49. schůze (26. května až 19. června 2020) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)