Akce 11. června 2020

Zpráva

Sněmovní výbory projednávají kapitoly SZÚ za rok 2019 (11. 6. 2020)
Státní závěrečný účet ČR za rok 2019 vykazuje příjmy státního rozpočtu 1523222478 tis. Kč, výdaje státního rozpočtu 1551 738215 tis. Kč acelkový schodek státního rozpočtu 28515737tis. Kč.

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 32 (11. června 2020) 
Výbor pro bezpečnost
č. 38 (11. června 2020) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 40 (11. června 2020) 
Zahraniční výbor
č. 45 (11. června 2020) 
KV - Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
č. 9 (11. června 2020) 
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 15 (11. června 2020) 
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 14 (11. června 2020) ISP (příhlásit)