Akce 11. června 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 32 (11. června 2020) 
Výbor pro bezpečnost
č. 38 (11. června 2020) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 40 (11. června 2020) 
Zahraniční výbor
č. 45 (11. června 2020) 
KV - Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
č. 9 (11. června 2020) 
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 15 (11. června 2020) 
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 14 (11. června 2020) ISP (příhlásit)