Akce 9. června 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

HV - Podvýbor pro ochranu spotřebitele
č. 12 - neveřejná (9. června 2020) 
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace
č. 10 (9. června 2020) ISP (příhlásit)