Akce 5. června 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
č. 9 (5. června 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

49. schůze (26. května až 19. června 2020) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)