Akce 24. března 2020

Zpráva

Radek Vondráček informoval parlamenty zemí EU o usnesení PS k Řecku (24. 3. 2020)


Sněmovna na své 42. schůzi projednala nezbytné zákony ve zkráceném jednání (24. 3. 2020)
Stav legislativní nouze umožnil při nynější koronavirové krizi zrychlené projednávání vybraných zákonů. Přesně ve 20.00 hodin zatleskala Sněmovna zdravotníkům. Schválený program celé schůze je k nahlédnutí zde.

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 37, NEVEŘEJNÁ (24. března 2020) 
Výbor pro sociální politiku
č. 47 - neveřejná (24. března 2020) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 33 - neveřejná (24. března 2020) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 58, NEVEŘEJNÁ (24. března 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

42. schůze (24. března 2020) - pořad schůze, stenoprotokoly
ISP (příhlásit)