Akce 24. března 2020

Zpráva

Radek Vondráček informoval parlamenty zemí EU o usnesení PS k Řecku (24. 3. 2020)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 37, NEVEŘEJNÁ (24. března 2020) 
Výbor pro sociální politiku
č. 47 - neveřejná (24. března 2020) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 33 - neveřejná (24. března 2020) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 58, NEVEŘEJNÁ (24. března 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

42. schůze (24. března 2020) - pořad schůze, stenoprotokoly
ISP (příhlásit)