Akce 20. února 2020

Zpráva

Seminář: Novela energetického zákona: Stop energetickým šmejdům (20. 2. 2020)
od 15:00 hod. v místnosti č. 106, Sněmovní 4

Přijetí zástupců vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2019 (20. 2. 2020)
od 11.00 hodin vmístnosti č. 120

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 55 (20. února 2020) 
Výbor pro bezpečnost
č. 33 (20. února 2020) 
Výbor pro sociální politiku
č. 46 (20. února 2020) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 34 (20. února 2020) 
Zahraniční výbor
č. 40, upravená (20. února 2020) 
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 15 (20. února 2020) 
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 13 (20. února 2020) 
HV - Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
č. 7 (20. února 2020) ISP (příhlásit)