Akce 12. února 2020

Zpráva

Setkání předsedů parlamentů ve Slavkovském formátu (12. 2. 2020)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 28 (12. února 2020) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 24 (12. února 2020) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 11 (12. února 2020) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 11 (11. až 13. února 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

40. schůze (21. ledna až 13. února 2020) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)