Akce 11. února 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 28 (11. února 2020) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 11 (11. až 13. února 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

40. schůze (21. ledna až 13. února 2020) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)