Akce 23. ledna 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro sociální politiku
č. 44 (23. ledna 2020) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 32 (23. ledna 2020) 
VSP - Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené
č. 10 (23. ledna 2020) 
ZEV - Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
č. 10 (23. ledna 2020) 

Schůze Poslanecké sněmovny

40. schůze (21. ledna až 13. února 2020) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)