Akce 17. prosince 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Volební komise
č. 22 (17. prosince 2019) 
Kontrolní výbor
č. 26 (17. prosince 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

39. schůze (26. listopadu až 18. prosince 2019) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)