Akce 9. prosince 2019

Zpráva

Změny financování samospráv (RUD) ve vazbě na demografickou proměnu ČR (9. 12. 2019)
Seminář poslankyně Věry Kovářové

Den prevence genocid 2019 (9. 12. 2019)
Seminář pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka
k Mezinárodnímu dni připomínky a důstojnosti obětí zločinu genocidy
a prevence tohoto zločinu


Setkání se zástupci samospráv (9. 12. 2019)
pod záštitou místopředsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Věry Kovářové

Oficiální návštěva předsedy PS Radka Vondráčka v Lucembursku (9. 12. 2019)
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček absolvoval ve dnech 5. – 6. prosince 2019 oficiální návštěvu Lucemburského velkovévodství. Pozvání obdržel od svého protějšku, předsedy lucemburského parlamentu Fernanda Etgena.

Projev předsedy PS na plenárním zasedání Parlamentu Beneluxu (9. 12. 2019)
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček se v rámci oficiální návštěvy Lucemburského velkovévodství ve dnech 5. - 6. prosince 2019 zúčastnil plenárního zasedání Parlamentu Beneluxu a pronesl zde projev.

Semináře

Ústavně právní výbor
Hromadné žaloby (9. prosince 2019) ISP (příhlásit)