Akce 28. listopadu 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 29 (28. listopadu 2019) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 30 (28. listopadu 2019) 
Zemědělský výbor
č. 29 (28. listopadu 2019) 
Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
č. 10 (28. listopadu 2019) 
RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 9 (28. listopadu 2019) 
VSP - Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí
č. 9 (28. listopadu 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

39. schůze (26. listopadu až 18. prosince 2019) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)