Akce 24. října 2019

Zpráva

Radek Vondráček se zúčastní evropské konference předsedů parlamentů Rady Evropy (24. 10. 2019)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 20 (24. října 2019) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 9 (24. října 2019) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 10 (24. října 2019) 
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 10 (24. října 2019) 
ZEV - Podvýbor pro rozvoj venkova
č. 4 (24. října 2019) 
ZAV - Podvýbor pro rozvojovou spolupráci
č. 5 (24. října 2019) 
VEZ - Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
č. 7 (24. října 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)