Akce 23. října 2019

Zpráva

Poslanecká sněmovna dnes začíná projednávát státní rozpočet na příští rok (23. 10. 2019)
Celý schválený program 35. schůze je zde k nahlédnutí

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 47 (23. října 2019) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 50 (23. října 2019) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
č. 8 (23. října 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.

 

Aktuálně probíhající a plánované akce (23. října 2019)

35. schůze Poslanecké sněmovny
probíhá v hlavním jednacím sále, Sněmovní 4.
Organizační výbor
5 minut po vyhlášení polední přestávky v jednání PS, místnost 106, Sněmovní 4
Stálá komise pro kontrolu činnosti ÚZSI
od 13.30 hodin, místnost B 105, Sněmovní 4ISP (příhlásit)