Akce 3. října 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 45 (3. října 2019) 
Kontrolní výbor
č. 22 (3. října 2019) 
Kontrolní výbor
č. 22, upravená (3. října 2019) 
Výbor pro bezpečnost
č. 27 (3. října 2019) 
Výbor pro sociální politiku
č. 37 (3. října 2019) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 27 (1. - 3. 10. 2019) 
Zahraniční výbor
č. 34 (3. října 2019) 
KV - Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
č. 8 (3. října 2019) 

Semináře

Veřejné sbírky v české legislativě (3. října 2019) ISP (příhlásit)