Akce 24. dubna 2019

Zpráva

Oběd na počest předsedy Národní rady Slovinské republiky (24. 4. 2019)


Radek Vondráček se setkal s předsedou Národní rady Slovinska (24. 4. 2019)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 37 (24. dubna 2019) 
Volební výbor
č. 14 (24. dubna 2019) 
Ústavně právní výbor
č. 42 (24. dubna 2019) 
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 10 (24. dubna 2019) 
VO - Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
č. 6 (24. dubna 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

28. schůze (16. dubna až 10. května 2019) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)