Akce 4. dubna 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 35 (4. dubna 2019) 
VVVKM - Podvýbor pro sport
č. 8 (4. dubna 2019) 
VB - Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky
č. 3 (4. dubna 2019) 
VB - Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky
č. 3, upravená (4. dubna 2019) ISP (příhlásit)