Akce 7. března 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
č. 6 (7. března 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)