Akce 14. února 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 6 (12. až 14. února 2019) 
ZEV - Podvýbor pro vodní hospodářství
č. 3 (14. února 2019) ISP (příhlásit)