Akce 8. února 2019

Zpráva

Přijetí eurokomisařky Margrethy Vestagerové (8. 2. 2019)


Je nutno bojovat s neférovou hospodářskou soutěží (8. 2. 2019)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 8 (8. února 2019) 
VB - Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
č. 5 (8. února 2019) ISP (příhlásit)