Akce 24. ledna 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 13 (24. ledna 2019) 
Stálá komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
č. 5 (24. ledna 2019) 
Vyšetřovací komise k OKD
č. 14 (9., 24. a 31. ledna a 7. února 2019) 
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace
č. 7 (24. ledna 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)