Akce 14. prosince 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 15 (14. prosince 2018) 
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 7 (14. prosince 2018) ISP (příhlásit)