Akce 13. prosince 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 14, upravená (13. prosince 2018) 
Výbor pro bezpečnost
č. 16 (13. prosince 2018) 
Výbor pro bezpečnost
č. 16, upravená (13. prosince 2018) 
Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
č. 4 (13. prosince 2018) 
VVVKM - Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
č. 5 (13. prosince 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

25. schůze (13. prosince 2018) - pořad schůze, stenoprotokoly

Semináře

Hospodářský výbor
Zimní energetický balíček - závazky a náklady České republiky se zaměřením na OZE (13. prosince 2018) 
Ústavně právní výbor
Ústavní právo na obhajobu (13. prosince 2018) ISP (příhlásit)