Akce 5. prosince 2018

Zpráva

Nová poslankyně M. Pěnčíková složila Ústavou předepsaný slib (5. 12. 2018)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Volební komise
č. 14 (5. prosince 2018) 
Mandátový a imunitní výbor
č. 19 (5. prosince 2018) 
Organizační výbor
č. 27 (5. prosince 2018) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 31 (5. prosince 2018) 
Zahraniční výbor
č. 22 (5. prosince 2018) 
Stálá komise pro Ústavu České republiky
č. 8 (5. prosince 2018) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 11 (5. prosince 2018) 
VEZ - Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci
č. 3 (5. prosince 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

24. schůze (4. až 21. prosince 2018) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelace
ISP (příhlásit)