Akce 9. listopadu 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Ústavně právní výbor
č. 29 (9. listopadu 2018) 
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 6 (9. listopadu 2018) ISP (příhlásit)