Akce 8. listopadu 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 14 (7. a 8. listopadu 2018) 
Kontrolní výbor
č. 12 (8. listopadu 2018) 
Výbor pro sociální politiku
č. 20 (8. listopadu 2018) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 12 (7. a 8. listopadu 2018) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 13 (8. listopadu 2018) 
Zemědělský výbor
č. 16 (7. a 8. listopadu 2018) 
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 8 (8. listopadu 2018) 
ZEV - Podvýbor pro vodní hospodářství
č. 2 (7. a 8. listopadu 2018) ISP (příhlásit)