Akce 23. října 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Volební komise
č. 13 (23. října 2018) 
Mandátový a imunitní výbor
č. 18 (23. října 2018) 
Kontrolní výbor
č. 13 (23. října 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

20. schůze (23. října až 14. listopadu 2018) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelace
ISP (příhlásit)