Akce 16. října 2018

Zpráva

Seminář na téma: Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (16. 10. 2018)


Seminář na téma: Nezávislost médií a jejich vliv na férovou politickou soutěž (16. 10. 2018)


Seminář na téma: Přežijí národní státy snahu o evropský superstát? (16. 10. 2018)


Kulatý stůl k tématu práva na držení zbraně (16. 10. 2018)


Jednání předsedů parlamentů V4 v Košicích (16. 10. 2018)

ISP (příhlásit)