Akce 24. května 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro evropské záležitosti
č. 12 (24. května 2018) 
Stálá komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
č. 2 (24. května 2018) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 3 (24. května 2018) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
č. 2 (24. května 2018) 
VVVKM - Podvýbor pro náhradní výchovnou péči
č. 3 (24. května 2018) 
VSP - Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené
č. 2 (24. května 2018) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
č. 4 (24. května 2018) 
ZAV - Podvýbor pro rozvojovou spolupráci
č. 2 (24. května 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)